Hvad Er Klimapolitik?

Hvad Er Klimapolitik?

10/12/2020   

billede fra: Pixabay

Begrebet klimapolitik bliver ofte slynget rundt, især når politikerne skal forsøge at dække agendaer ind bag andre ting. Hvad er klimapolitik?

Klimapolitik er betegnelsen for både statens aktuelle lovgivning indenfor områderne relateret til klimaet, samt kan også dække over de samme indenfor de enkelte partier. Læs mere om hvad klimapolitik dækker over her.

Det er klimapolitik

Klimapolitik dækker over de tiltag, der har til formål at reducere den såkaldte drivhuseffekt. Skåret helt ud i pap så dækker klimapolitik over de tiltag, der reducerer forurening og følgevirkningerne af den på klimaet.

En lempelig klimapolitik går på, at man ikke ønsker at sætte regler for brugen af jordens ressourcer eller udledningen af forurening - herunder også CO2 og andre drivhusgasser.

En stram klimapolitik forsøger at begrænse forureningen og påvirkningen af klimaet så meget som muligt. Det sker ved pålægning af afgifter og lignende med henblik på at få folk til at ændre adfærd.

Samlet set er klimapolitikken i Danmark over de seneste 20-30 år blevet meget mere stram. Den er på mange områder nærmest gået fra at være ikke eksisterende til i dag at sætte en stor del af dagsordenen hos flere politiske partier.

Hjælper klimapolitikken så? Ja se, det er så det store spørgsmål. En egentlig stor og mærkbar effekt er endnu ikke opnået i Danmark. Det tager dog også flere år for, at en ændret menneskelig adfærd kan afspejles i klimaet ovenpå så mange års forurening.

Dette indhold er udgivet i samarbejde med avXperten. Der kan du blandt andet finde: Jabra. Det gør hverken til eller fra, men det er information du bør vide.