CO2


Hvad er klimapolitik?

10/12/2020    CO2

Begrebet klimapolitik bliver ofte slynget rundt, især når politikerne skal forsøge at dække agendaer ind bag andre ting. Hvad er klimapolitik? Klimapolitik er betegnelsen for både statens aktuelle lovgivning indenf…


Hvad er CO2 kvoter?

05/11/2020    CO2

En CO2-kvote er en tilladelse til at udlede en bestemt mængde CO2 på årlig basis. CO2-kvoter bruges i EU, hvor de skal være med til at nedbringe den samlede mængde udledte CO2. CO2-kvoteordningen blev indført i 200…


Hvad er klimakompensation?

05/11/2020    CO2

Det kan være svært at leve et moderne liv, uden at det sætter et aftryk på klimaet. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår man sætter aftryk, så man til gengæld kan sætte et mindre aftryk andre steder. Dette…


Hvad er CO2-neutral?

03/11/2020    CO2

Når noget er CO2-neutralt, så betyder det, at der er en balance mellem den mængde CO2, der udledes og den mængde CO2, som kan absorberes fra atmosfæren til kulstofdræn. Skåret helt ned, så er CO2-neutralitet, når den ud…


Klimamål 2030

03/11/2020    CO2

Både Danmark og EU har klimamål for 2030. Blandt disse mål er, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, skal reduceres markant. Faktisk skal udledningen af drivhusgasser reduceres med 70% i forhold til 1990.Faktisk…