Hvad Er CO2-neutral?

Hvad Er CO2-neutral?

03/11/2020   

billede fra: Pixabay

Når noget er CO2-neutralt, så betyder det, at der er en balance mellem den mængde CO2, der udledes og den mængde CO2, som kan absorberes fra atmosfæren til kulstofdræn.

Skåret helt ned, så er CO2-neutralitet, når den udledte CO2-mængde ikke er større end den mængde, som kan absorberes via planter og træer.

Hvorfor er CO2-neutralitet vigtigt?

Det er vigtigt for jorden og alt liv derpå, at der er en balance imellem den mængde CO2, der udledes og den mængde CO2, der kan optages via jordens naturlige kulstofdræn. 

Er der en ubalance i form af for meget CO2, så skaber det en drivhuseffekt, hvor temperaturerne på jorden øges kunstigt. Det giver klimaændringer og påvirker i sin essens alt liv på jorden.

Problemet er opstået ved, at menneskerne over de sidste 200 år løbende har forøget CO2-udledningen i takt med den voldsomme befolkningsvækst, der har fundet sted over de sidste 100 år, samt den øgede industrialisering.

Jordens befolkning er gået fra 1,86 milliarder i 1920 til 7,81 milliarder i 2020. Befolkningæksten har givet markant større behov for både fødevarer, energi og transport, hvilket er de tre største negative faktorer til den forhøjede CO2-udledning.

Verden over ses der derfor i dag på metoder til at reducere CO2-udledningen, så vi atter kan få en CO2-neutral verden. Behovet derfor stiger dag for dag i takt med, at der kommer flere og flere mennesker til, hvilket blot øger behovet for fødevarer, energi og transport.

Ambitionen er, at Europa skal være klimaneutralt i 2050 ifølge den såkaldte Paris-aftale.

Det indhold du læser i ovenstående indhold, er lavet med økonomisk support fra avXperten. Så kig eventuelt på bilkamera hos avXperten. Heraf marketet, som du ser øverst.