Hvad Er Klimazoner? Lær Det Her

Hvad Er Klimazoner? Lær Det Her

11/02/2021   

billede fra: Pixabay

Vidste du, at man har inddelt vores planet i forskellige zoner, der er defineret af det klima, der er i zonen? Disse zoner kaldes klimazoner, og vil formentlig være mere velkendte for dig, når du hører, hvad de alle hedder. Eksempelvis har de fleste hørt om tropisk klima og polarklima.

Hvad er klimazoner? Klimazoner er en type af zoner, som hele kloden er inddelt i. Blandt klimazone er der Polarklima, tempereret klima, subtropisk klima og tropisk klima. Klimazoner giver ofte en solid indikation for, hvor meget frost eller regn der er, hvordan plantevæksten er og lignende. Der findes også to andre typer af klima, nemlig kystklima og fastlandsklima, der selvfølgelig defineres ud fra afstanden til nærmeste kyst.

I Danmark og det meste af Europa er vi i den zone, der hedder tempereret klima. Et tempereret klimas kendetegn er en vinter med langvarig frost og sne, pæn plantevækst og on middeltemperatur i den varmeste måned på minimum 10 grader.

Et tropisk klima er derimod kendetegnet ved, at der aldrig er frost, samt at middeltemperaturen i alle måneder er minimum 15 grader. Dette er for eksempel det klima, man finder i store dele af Asien, Afrika og Sydamerika.

I den anden ende af skalaen har vi et polarklima, hvor der er lang og hård vinter, minimal plantevækst, minimal regn og naturligvis meget koldt.